Бурама капкак

 • Бурама капкак-S2692

  Бурама капкак-S2692

  Продукт номери: S2692
  Продукт аты: 62 мм бурамалы капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S2027

  Бурама капкак-S2027

  Продукт номери: S2027
  Продукт аты: 38 мм бурамалы капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: кир жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга каршылык, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S3776

  Бурама капкак-S3776

  Продукт номери: S3776
  Продукт аталышы: 18мм буроо капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: кир жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга каршылык, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S1770

  Бурама капкак-S1770

  Продукт номери: S1770
  Продукт аталышы: 20мм буроо капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: кир жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга каршылык, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S2009

  Бурама капкак-S2009

  Продукт номери: S1770
  Продукт аты: 30мм бурама капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S10685

  Бурама капкак-S10685

  Продукт аты: 60мм бурама капкак
  Продукт аты: 30мм бурама капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S2020

  Бурама капкак-S2020

  Продукт номери: S2020
  Продукт аты: мм бурагыч капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S2026

  Бурама капкак-S2026

  Продукт номери: S2026
  Продукт аталышы: 20мм буроо капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: кир жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S3339

  Бурама капкак-S3339

  Продукт номери: S2026
  Продукт аты: 24 мм бурама капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: кир жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S2748

  Бурама капкак-S2748

  Продукт номери: S2026
  Продукциянын аталышы: 24 мм капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: кир жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр

 • Бурама капкак-S3995

  Бурама капкак-S3995

  Продукт номери: S2026
  Продукт аты: 45мм тиш капкак
  Материал: PP
  Колдонуу: кир жуугуч, биомедициналык, косметика, химиялык
  Spec: коррозияга туруктуулук, агып чыгууга каршы, күчтүү мөөр